Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Information om Skogsgläntans förskola

 •   4

  Revidering av riktlinje för barnomsorg

 •   5

  Förvaltningens ekonomiprognos april 2023

 •   6

  Revidering av delegationsordning

 •   7

  Motion: Gratis mensskydd på grundskolor och gymnasiet, Socialdemokraterna

 •   8

  Motion: Frukost i skolan för ökad jämlikhet och studiero, Socialdemokraterna

 •   9

  Yttrande över medborgarförslag angående drogtester

 •   10

  Val av utökat arbetsutskott och ersättare

 •   11

  Återkoppling från Skolriksdagen 2023

 •   12

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   13

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   14

  Anmälningsärenden

 •   15

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.