Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   4

  Förvaltningens ekonomiprognos november 2022

 •   5

  Detaljbudget 2023

 •   6

  Interkommunala priser 2023 förskola, pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem

 •   7

  Bidrag 2023 till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem

 •   8

  Programpriser för gymnasieprogram 2023

 •   9

  Barnomsorgstaxa 2023

 •   10

  Årshjul 2023

 •   11

  Yttrande om Biblioteksplan 2023

 •   12

  Revisionsgranskning grundskola, kommunrevisionen

 •   13

  Kostnad Granelundsskolan

 •   14

  Fritt skolval och nya upptagningsområden.

 •   15

  Handlingsplan för KAA, kommunalt aktivitetsansvar

 •   16

  Godkännande av enskild huvudman för förskola, Lukas FVBU ( Föreningen värdefulla barn och ungdomar)

 •   17

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   18

  Anmälningsärenden

 •   19

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.