Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Återkoppling kring ansökan om riksintag Hantverksprogrammet, finsnickeri

 •   4

  Information om CoSafe

 •   5

  Delrapport om kontinuitetsplanering

 •   6

  Handlingsplan Skola - Arbetsliv

 •   7

  Ekonomisk prognos - mars

 •   8

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   9

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   10

  Anmälningsärenden

 •   11

  Val av ledamot och ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 •   12

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.