Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Ansökan om riksintag Hantverksprogrammet, finsnickeri

 •   4

  Revidering av riktlinje för barnomsorg

 •   5

  Förvaltningens ekonomiprognos maj 2023

 •   6

  Preliminär budget 2024 med plan 2025 och 2026

 •   7

  Sammanträdesdagar 2024

 •   8

  Lokalförsörjningsplan 2024-2033

 •   9

  Val av arbetsutskott till barn- och utbildningsnämnden

 •   10

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   11

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   12

  Anmälningsärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.