Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Handlingsplan Skola - Arbetsliv, SYV-plan

 •   4

  Kontinuitetshanteringsplan gymnasiet, grundskola och förskola

 •   5

  Beläggning och placering av barn i förskolan

 •   6

  Angående inkomna skrivelser Sommens förskola och Skogsgläntans förskola

 •   7

  Rapport behöriga lärare

 •   8

  Val av kontaktpolitiker, grundskola, anpassad grundskola och förskola

 •   9

  Ekonomisk prognos september

 •   10

  Beslut om deltagande i konferenser

 •   11

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   12

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   13

  Anmälningsärenden

 •   14

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.