Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Kvalitetsrapport - normer och värden, förskolan

 •   4

  Kvalitetsrapport - normer och värden, grundskolan

 •   5

  Kvalitetsrapport - normer och värden, gymnasiet och anpassad grund- och gymnasieskola

 •   6

  Utvärdering av år 1, utvecklingslärare

 •   7

  Återrapportering kränkande behandlingar 1:a halvåret 2023

 •   8

  Utbildningsutbud för Holavedsgymnasiet 2024/2025

 •   9

  Skolpliktsbevakning 1:a halvåret 2023

 •   10

  Förvaltningens ekonomiprognos juli 2023

 •   11

  Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2024-2026

 •   12

  Lokalförsörjningsplan 2024-2033

 •   13

  Yttrande om Biblioteksplan 2024-2026

 •   14

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   15

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   16

  Anmälningsärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.