Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   4

  Redovisning av modell för kvalitetsarbete

 •   5

  Uppföljning avkommunstyrelsens internkontrollplan 2021. a. Prognossäkerhet b. Uppföljning av avtalstrohet, riktlinjer samt rutiner för inköp, c. Medarbetare har tillgång och kunskap om relevanta och styrdokument d. Efterlevnad av Dataskyddsförordningen

 •   6

  Bokslut/resultat för föregående år

 •   7

  Statliga bidrag årssammanställning

 •   8

  Sjuktal andra halvåret samt årssammanställning

 •   9

  Skolpliktsbevakning utredning, uppföljning 4:e kvartalet.

 •   10

  Uppföljning av internkontrollplan 2021

 •   11

  Återrapportering av internkontroll 2022.

 •   12

  Beslut om avvikelse från riktlinjen för barnomsorg

 •   13

  Beläggning av barn i förskolan.

 •   14

  Motion principbeslut angående Tranås kommuns landsbyggdsskolor, Sverigedemokraterna

 •   15

  Yttrande till kommunstyrelsen gällande Kulturskolan

 •   16

  Beslut om arvode och ersättning för SKR-utbildning

 •   17

  Anmälningsärenden

 •   18

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   19

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.