Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Årssammanställning av sjuktal i barn- och utbildningsförvaltningen

 •   4

  Förvaltningens ekonomiprognos mars 2023

 •   5

  Utbildning i resursfördelning

 •   6

  Skolriksdag 2023

 •   7

  Beslut om Cosafe, trygghetssystem

 •   8

  Samråd - revidering av avfallsföreskrifter

 •   9

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   10

  Utbildning i skolmyndigheterna

 •   11

  Information om skolskjuts

 •   12

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   13

  Anmälningsärenden

 •   14

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.