Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Presentation av förvaltningens tjänstemän

 •   4

  Introduktion till skolans styrning ansvar och mandat, Skolverket

 •   5

  Information om sekretess

 •   6

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   7

  Barn- och utbildningsnämndens reglemente

 •   8

  Val av arbetsutskott och ersättare

 •   9

  Riktlinjer för kontaktpolitiker

 •   10

  Val av kontaktpolitiker för Holavedsgymnasiet 2023-2026

 •   11

  Internkontroll 2022 Skolpliktsbevakning 4.e kvartalet

 •   12

  Förlängning av skolskjutsavtalet

 •   13

  Information inför bokslut 2022

 •   14

  Attestförteckning 2023

 •   15

  Detaljplan för del av Tostås 2:1

 •   16

  Återrapportering av klagomål och synpunkter för 2022

 •   17

  Återrapportering av kränkande behandlingar höstterminen 2022.

 •   18

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   19

  Anmälningsärenden

 •   20

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.