Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Presentation av Gripenbergsskolan och Generation Pep skola

 •   4

  Lokalförsörjningsplan 2024-2033

 •   5

  Elevhälsans medicinska insatser och psykologiska insatser, patientsäkerhetsberättelser, samt beslut om anmälningsansvarig enligt lex Maria för elevhälsans psykologiska insats

 •   6

  Uppföljning av elevnärvaro avslutat läsår 2022/2023

 •   7

  Delårsbokslut 2023

 •   8

  Internkontroll 2023, Kompetensförsörjning

 •   9

  Internkontroll 2023 Efterlevnad av ramavtal

 •   10

  Medborgarförslag om trädgårdsodling

 •   11

  Riktlinjer för kontaktpolitiker

 •   12

  Skolchefs- och nämndsordförandemöte 15 september 2023

 •   13

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   14

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   15

  Anmälningsärenden

 •   16

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.