Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   4

  Förvaltningens ekonomi

 •   5

  Revidering av riktlinje för skolskjuts.

 •   6

  Skolpliktsbevakning utredning, uppföljning 1:a kvartalet

 •   7

  Remiss från Skolinspektionen, Adelövs friskola

 •   8

  Revidering av riktlinje för barnomsorg.

 •   9

  Medborgarförslag kring frågan om 15 timmarsbarnen.

 •   10

  Medborgarförslag 15 timmars barn i förskolan

 •   11

  Återrapportering av klagomål och synpunkter för 2021.

 •   12

  Anmälningsärenden

 •   13

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   14

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.