Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Timplan 2022/2023

 •   4

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   5

  Förvaltningens ekonomi

 •   6

  Fördelning av pengar från Skolmiljarden

 •   7

  Revidering av riktlinjer för barnomsorg

 •   8

  Ansökan om avvikelser från riktlinjen för barnomsorg

 •   9

  Placering av barn i förskolan

 •   10

  Motion - Ökad integration i förskolorna, Socialdemokraterna

 •   11

  Yttrande till kommunstyrelsen gällande Kulturskolan

 •   12

  Anmälningsärenden

 •   13

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   14

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.