Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Beslut om samverkansavtal, gymnasiesamverkan

 •   4

  Återrapportering kränkande behandlingar 2:a halvåret 2023

 •   5

  Skolpliktsbevakning 2:a halvåret 2023

 •   6

  Återrapportering av klagomål och synpunkter 2023

 •   7

  Uppföljning av Internkontroll 2023, känsliga personuppgifter, minskad personaltäthet och Barnkonventionen

 •   8

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   9

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   10

  Anmälningsärenden

 •   11

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.