Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Presentation av Ängarydsskolan

 •   4

  Delegation av arbetsmiljöfrågor

 •   5

  Bokslut 2022

 •   6

  Förvaltningens ekonomiprognos februari 2023

 •   7

  Sammanställning av statsbidrag för 2022

 •   8

  Fördelning statsbidrag Likvärdig skola

 •   9

  Kvalitetsrapport - samverkan, inflytande och delaktighet, förskola

 •   10

  Kvalitetsrapport - samverkan, inflytande och delaktighet, grundskola och grundsärskola

 •   11

  Kvalitetsrapport - samverkan, inflytande och delaktighet, gymnasiet, gymnasiesärskolan

 •   12

  Placering och beläggning av barn i förskolan

 •   13

  Rapportering kring öppna förskolans verksamhet

 •   14

  Motion om att motverka segregation i skolor och bostadsområden

 •   15

  Motion angående kameraövervakning, Socialdemokraterna

 •   16

  Skolriksdag 2023

 •   17

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   18

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   19

  Anmälningsärenden

 •   20

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.