Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Information om Junkaremålsskolan 7-9

 •   4

  Information om anpassad skola

 •   5

  Kvalitetsrapport - kunskaper, utveckling och lärande, förskolan

 •   6

  Kvalitetsrapport - kunskaper, utveckling och lärande, grundskolan

 •   7

  Kvalitetsrapport - kunskaper, utveckling och lärande, gymnasiet

 •   8

  Remiss lokalförsörjningspolicy

 •   9

  Internkontrollplan 2024

 •   10

  Riktlinjer för kontaktpolitiker

 •   11

  Val av kontaktpolitiker, grundskola och förskola

 •   12

  Val av ledamot och ersättare till arbetsutskottet

 •   13

  Revidering av delegationsordning

 •   14

  Ekonomisk prognos oktober

 •   15

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   16

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   17

  Anmälningsärenden

 •   18

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.