Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   4

  Förvaltningens ekonomiprognos september 2022

 •   5

  Internkontroll 2022 Sårbarhet vid längre frånvaro och avslutad tjänst

 •   6

  Internkontroll 2022 Minskad personaltäthet

 •   7

  Revidering av delegationsordning

 •   8

  Placering av barn i förskolan

 •   9

  Förskola för flera barn, lagändring 2023-07-01

 •   10

  Återkoppling revisionsrapport 2022

 •   11

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   12

  Anmälningsärenden

 •   13

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.