Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Information om fritt skolval till 7:an.

 •   4

  Ekonomisk prognos november

 •   5

  Detaljbudget 2024

 •   6

  Interkommunala priser 2024 förskola, pedagogisk omsorg och grundskola

 •   7

  Bidrag 2024 till fristående förskolor, pedagogisk omsorg, grundskola och fritidshem

 •   8

  Programpriser gymnasiet

 •   9

  Barnomsorgsavgift 2024

 •   10

  Attestförteckning 2024

 •   11

  Årshjul 2024

 •   12

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   13

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   14

  Anmälningsärenden

 •   15

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.