Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Information om Tallbackens förskola och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA)

 •   4

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   5

  Förvaltningens ekonomiprognos juni

 •   6

  Preliminär budget 2023 med plan 2024 och 2025

 •   7

  Lokalförsörjningsplan 2023- 2032

 •   8

  Samverkansavtal avseende naturbruksutbildning i Jönköpings län

 •   9

  Remiss angående hyra och investeringar på Junkaremålsskolan.

 •   10

  Sammanträdesdagar 2023

 •   11

  Utbildningsutbud för Holavedsgymnasiet kommande läsår

 •   12

  Godkännande av enskild huvudman för förskola, Linneagården, Svenska kyrkan

 •   13

  Godkännande av enskild huvudman för förskola, Enebackens lantförskola ekonomisk förening.

 •   14

  Rapport om förskolans frånvaro och vikariebehov.

 •   15

  Beläggning av barn i förskolan, vårterminen

 •   16

  Anmälningsärenden

 •   17

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   18

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.