Hoppa över navigering

DIGITAL ANSLAGSTAVLA

Detta är Tranås kommuns officiella anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, justerade protokoll samt delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd. Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.


Från och med den 1 januari 2024 har Tranås kommuns anslagstavla nytt utseende.


När ett justerat protokoll anslagits har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.
Så här gör du för att överklaga beslut


Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.