Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Information angående projekt, kultur- och fritidsförvaltningen

 •   4

  Årssammanställning av sjuktal i barn- och utbildningsförvaltningen 2023

 •   5

  Rapport om förskolan

 •   6

  Motion om förebyggande arbete för att motverka rasism

 •   7

  Motion angående pedagogisk lunch

 •   8

  Bokslut 2023

 •   9

  Sammanställning av statsbidrag för 2023

 •   10

  Internkontroll 2023 - Efterlevnad av ramavtal

 •   11

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   12

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   13

  Anmälningsärenden

 •   14

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.