Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslistan

 •   3

  Elevhälsans medicinska insatser och psykologiska insatser, patientsäkerhetsberättelser, samt beslut om anmälningsansvarig enligt lex Maria för elevhälsans psykologiska insats

 •   4

  Uppföljning av elevnärvaro avslutat läsår 2021/2022

 •   5

  Förvaltningschefens informationspunkt

 •   6

  Delårsbokslut 2022

 •   7

  Ersättningar till mindre enheter i grundskolan

 •   8

  Program för inkluderande förskolor i Tranås kommun

 •   9

  Godkännande av enskild huvudman för förskola, Mariagården, Svenska kyrkan

 •   10

  Godkännande av enskild huvudman för förskola, Lukas FVBU (Föreningen värdefulla barn och ungdomar)

 •   11

  Internkontroll Skolpliktsbevakning för andra kvartalet 2022

 •   12

  Resultat årskurs 6 och 9 efter avslutat läsår

 •   13

  Kränkande behandlingar årssammanställning 2021/2022

 •   14

  Internkontroll 2022 Uppföljning av avtalstrohet och riktlinjer samt rutiner vid inköp

 •   15

  Internkontroll 2022 Medarbetare har tillgång till och kunskap om för dem relevanta och uppdaterade styrdokument

 •   16

  Internkontroll 2022 Nytt arbetssätt med externt dataskyddsombud via Höglandsförbundet

 •   17

  Anmälningsärenden

 •   18

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   19

  Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.