Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Information angående ungdomsenkät

 •   6

  Förvaltningschefen och avdelningscheferna informerar

 •   7

  Rapport från bokslutsberedningen för 2021

 •   8

  Övertidsavgifter på Tranås stadsbibliotek

 •   9

  Omdisponering av investeringsbudgeten 2022

 •   10

  Kulturskolan, organisatorisk tillhörighet - ekonomisk konsekvensanalys

 •   11

  Internkontrollplan 2022 - beslutsuppföljning nr 1

 •   12

  Arbetsmiljöplan 2022

 •   13

  Inbjudan studieresa till Ängelholm och Varberg

 •   14

  Redovisning av delegationsbeslut - januari-februari

 •   15

  Ekonomisk rapport

 •   16

  Ej avslutade ärenden

 •   17

  Rapporter

 •   18

  Anmälningsärenden

 •   19

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.