Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Information från RF Sisu

 •   5

  Anmälan av jäv

 •   6

  Förvaltningschefen informerar

 •   7

  Hållbarhet

 •   8

  Folkhälsoenkät Ung 2023, Suicide Zero kommunbarometer 2024

 •   9

  Revidering av delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

 •   10

  Motion från S och V om främjande av trygghet och inkludering - HBTQ

 •   11

  Samråd Detaljplan för del av Åsvallehult 2:9 m.fl.

 •   12

  Samråd - Detaljplan för del av Tostås 2:1 (Lindelund) i Tranås

 •   13

  Ekonomisk rapport

 •   14

  Anmälningsärenden

 •   15

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   16

  Övriga frågor

 •   17

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.