Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Hållbarhet

 •   6

  Förvaltningen informerar

 •   7

  Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse/årsbokslut 2023

 •   8

  Skrivelse avseende lokal/bidrag till ett samlarmuseum på Storgatan 49

 •   9

  Ansökan om utvecklingsbidrag, Tranås Muaythai

 •   10

  Slutrapport internkontroll 2023

 •   11

  Samråd - detaljplan för Falkberget 27 m.fl. (Teliahuset)

 •   12

  Samråd - detaljplan för Norraby 3:3

 •   13

  Priser och stipendier 2024 - information

 •   14

  Rapporter föreningsbesök

 •   15

  Ekonomisk rapport

 •   16

  Anmälningsärenden

 •   17

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   18

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.