Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Hållbar Idrott, Idrottsprogram för Tranås kommun

 •   6

  Förvaltningen informerar

 •   7

  Evenemangsöversyn - högtider mm.

 •   8

  Epic - info om verksamheten och arbetet med ungdomars delaktighet/inflytande.

 •   9

  Redovisning av aktivitetsbidrag hösten 2022

 •   10

  Bidrag verksamhetsutveckling, Fridhems ridklubb

 •   11

  Gallring i konstarkivet

 •   12

  Kulturplan för Tranås kommun 2023-2025

 •   13

  Internkontroll 2022, slutrapport

 •   14

  Beslutsuppföljning 1 2023

 •   15

  Ekonomisk rapport

 •   16

  Medborgarförslag om tuff-tuff tåg

 •   17

  Medborgarförslag om ljudförstärkning vid Speakers corner

 •   18

  Medborgarförslag om utbyggnad av simhallen

 •   19

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   20

  Anmälningsärenden

 •   21

  Övriga frågor

 •   22

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.