Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Information om åtgärder i tennis- och badmintonhallen

 •   6

  Kultur- och fritidsnämndens taxor 2022-2023

 •   7

  Årets ledare 2022

 •   8

  Årets förening 2022

 •   9

  Årets initiativ 2022

 •   10

  Årets kulturpris 2022

 •   11

  Årets ungdomsstipendium 2022

 •   12

  Ansökan investeringsbidrag - föreningar 2022

 •   13

  Uppdatering av attestlista

 •   14

  Redovisning av delegationsbeslut - februari-mars

 •   15

  Ej avslutade ärenden

 •   16

  Ekonomisk rapport

 •   17

  Rapporter

 •   18

  Anmälningsärenden

 •   19

  Fråga om avståndsmarkering på leder

 •   20

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.