Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 med plan 2024 och 2025

 •   6

  Rundvandring på Epic

 •   7

  Uppdatering av attestlista

 •   8

  Justering av kultur- och fritidsnämndens taxor 2022-2023

 •   9

  Internkontrollplan 2022 - beslutsuppföljning nr 2

 •   10

  Redovisning synpunkter och förbättringsförslag vt 2022.

 •   11

  Redovisning av delegationsbeslut april-maj 2022

 •   12

  Ej avslutade ärenden

 •   13

  Ekonomisk rapport

 •   14

  Rapporter

 •   15

  Anmälningsärenden

 •   16

  Övriga frågor

 •   17

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.