Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Presentation av förvaltningschefen

 •   6

  T.f. förvaltningschef och avdelningscheferna informerar

 •   7

  Information om Kulturveckan/Konstrakan

 •   8

  Fråga om krisresidens för konstnärer från Ukraina

 •   9

  Remiss - Regional kulturplan 2023-2025

 •   10

  Remiss - Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025

 •   11

  Medborgarförslag om bokning av tennis- och badmintonhallen

 •   12

  Omdisponering av investeringsmedel

 •   13

  Adelövs IK ansöker om stöd till nybyggnation av föreningslokal

 •   14

  Rapport från kontaktpolitiker

 •   15

  Redovisning av delegationsbeslut mars-april

 •   16

  Ej avslutade ärenden

 •   17

  Ekonomisk rapport

 •   18

  Rapporter

 •   19

  Anmälningsärenden

 •   20

  Fråga om avståndsmarkering på leder

 •   21

  Fråga om båtskjul i hamnen

 •   22

  Kultur- och fritidsnämndens budget 2023

 •   23

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.