Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Hållbarhet

 •   6

  Förvaltningschefen informerar

 •   7

  Information - ungdomars inflytande

 •   8

  Fråga om ny simhall

 •   9

  Medborgarförslag om rink för streethockey och skridskoåkning Ekmarkspark

 •   10

  Ansökan om kulturstöd

 •   11

  Ansökan om stöd till dokumentärfilm

 •   12

  Internremiss - lokalförsörjningspolicy

 •   13

  Ekonomisk rapport

 •   14

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   15

  Rapporter från föreningsbesök 2023

 •   16

  Anmälningsärenden

 •   17

  Övriga ärenden

 •   18

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.