Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Förvaltningschefen och avdelningscheferna informerar

 •   6

  Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2021

 •   7

  Kulturskolan, organisatorisk tillhörighet - remiss

 •   8

  Skrivelse från Holavedens Hembygdsförening Tranås.

 •   9

  Internkontroll - årsrapport 2021

 •   10

  Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsberättelse 2021

 •   11

  Redovisning av delegationsbeslut december-januari 2021-2022

 •   12

  Ekonomisk rapport - bokslut 2021 samt januari 2022

 •   13

  Ej avslutade ärenden

 •   14

  Rapporter

 •   15

  Anmälningsärenden

 •   16

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.