Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Information om krisresidens

 •   6

  Information från förvaltningen

 •   7

  Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

 •   8

  Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2022, halvårsuppföljning

 •   9

  Yttrande över medborgarförslag angående bandyhall

 •   10

  Information från budgetberedningen

 •   11

  Redovisning av delegationsbeslut juli-september

 •   12

  Ej avslutade ärenden

 •   13

  Ekonomisk rapport

 •   14

  Rapporter

 •   15

  Anmälningsärenden

 •   16

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.