Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Hållbarhet

 •   6

  Förvaltningen informerar

 •   7

  Mål och budget 2024, med plan 2025-2026

 •   8

  Ekonomisk rapport

 •   9

  Nytt samarbetsavtal Tranås AIF

 •   10

  Angående motion om boulehall

 •   11

  Medborgarförslag om minnessten vid Ängaryds IP

 •   12

  Fråga om avtal, Biograf Royal

 •   13

  Redovisning av projektet DigiTranås

 •   14

  Affischtavlor i Gripenberg

 •   15

  Projektet "Slopa övertidsavgifter", Götabiblioteken

 •   16

  Anmälningsärenden

 •   17

  Övriga frågor

 •   18

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.