Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Presentationsrunda, politiker och tjänstemän

 •   6

  Förvaltningschefen informerar

 •   7

  Information till förtroendevalda: reglemente, delegationsordning, kommande utbildning

 •   8

  Ekonomisk rapport

 •   9

  Budget för 2023, med plan 2024-2025

 •   10

  Revidering av sammanträdesdagar för nämnd och arbetsutskott 2023

 •   11

  Revidering av internkontrollplan för 2023

 •   12

  Tillfällig attesträtt, Kulturskolan

 •   13

  Ordning för inkallelse av ersättare

 •   14

  Val av ledamöter och ersättare till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, mandatperioden 2023-2026

 •   15

  Val av ledamot i rådet för funktionsnedsatta, RFF

 •   16

  Anmälningsärenden

 •   17

  Plats för nästa sammanträde

 •   18

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.