Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Bidrag till Tranås Storband

 •   6

  Kultivera ansöker om verksamhetsbidrag

 •   7

  Information från förvaltningen

 •   8

  Internkontrollplan 2022, delårsuppföljning

 •   9

  Internkontrollplan 2023

 •   10

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   11

  Ej avslutade ärenden

 •   12

  Ekonomisk rapport

 •   13

  Fastställd budget för 2023, information

 •   14

  Rapporter

 •   15

  Anmälningsärenden

 •   16

  Redovisning av inkomna synpunkter och förbättringsförslag

 •   17

  Attestförteckning 2023

 •   18

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.