Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Information om rekrytering av ny förvaltningschef

 •   6

  Förvaltningschefen och avdelningscheferna informerar

 •   7

  Kultur- och fritidspolitiskt program

 •   8

  Granskning - förslag till översiktsplan för Tranås kommun

 •   9

  Fråga om Fritidsbanken

 •   10

  Medborgarförslag om belysning vid skateparken i Ekmarkspark

 •   11

  Förändring av programverksamhet

 •   12

  Fyllnadsval av kontaktpolitiker

 •   13

  Fastställande av attestlista och beloppsgränser

 •   14

  Redovisning av delegationsbeslut november-december 2021

 •   15

  Ekonomisk rapport

 •   16

  Ej avslutade ärenden

 •   17

  Rapporter

 •   18

  Anmälningsärenden

 •   19

  Inbjudan - möte om Region Jönköpings läns nya kulturplan

 •   20

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.