Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Information om kultur- och fritidsförvaltningens organisation

 •   6

  Information om arbetet angående ny simhall

 •   7

  Information om krisresidens för konstnärer från Ukraina

 •   8

  Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 med plan 2024 och 2025

 •   9

  Fråga om donation - Thure Hjertmans skomakeri

 •   10

  Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2023

 •   11

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträdesdagar 2023

 •   12

  Ansökan om bidrag från Tranås Scoutkår

 •   13

  Redovisning av delegationsbeslut maj-juni

 •   14

  Ej avslutade ärenden

 •   15

  Ekonomisk rapport

 •   16

  Rapporter

 •   17

  Anmälningsärenden

 •   18

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.