Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Hållbarhet

 •   6

  Förvaltningschefen informerar

 •   7

  Mål och budget 2024, med plan 2025-2026

 •   8

  Information från RF Sisu Småland

 •   9

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   10

  Anmälningsärenden

 •   11

  Redovisning av inkomna synpunkter och förbättringsförslag

 •   12

  Ekonomisk rapport

 •   13

  Medborgarförslag om fler soffor och soptunnor utmed Stoeryds elljusspår

 •   14

  Medborgarförslag om ljudförstärkning vid Speakers corner

 •   15

  Bidragsöversyn, statistik aktivitetsstöd mm.

 •   16

  Fråga om avtal, Biograf Royal

 •   17

  Angående lokalprogram bandyhall

 •   18

  Redovisning av projektet DigiTranås

 •   19

  Projektet "Slopa övertidsavgifter", Götabiblioteken

 •   20

  Affischtavlor i Gripenberg

 •   21

  Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar 2024

 •   22

  Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, sammanträdesdagar 2024

 •   23

  Internkontroll 2023, beslutsuppföljning 2

 •   24

  Övriga frågor

 •   25

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.