Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av mötesordförende

 •   3

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   4

  Fastställande av föredragningslista

 •   5

  Anmälan av jäv

 •   6

  Hållbarhet

 •   7

  Förvaltningen informerar

 •   8

  Arbetsmiljöplan 2024

 •   9

  Enprocentsregeln, del av Tostås 2:1

 •   10

  Attestlista 2024

 •   11

  Ekonomisk rapport

 •   12

  Anmälningsärenden

 •   13

  Rapporter föreningsbesök

 •   14

  Övriga frågor

 •   15

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.