Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Förvaltningen informerar

 •   6

  Rapporter

 •   7

  Revidering av reglemente

 •   8

  Anmäla delegationsbeslut till nämnden

 •   9

  Kontaktpolitiker i kultur- och fritidsnämnden

 •   10

  Samråd - detaljplan för del av Tostås 2:1

 •   11

  Krisresidens 2023

 •   12

  Medborgarförslag om att bygga kulturhus i Tranås

 •   13

  Finansiering boulehall

 •   14

  Medborgarförslag om tuff-tuff tåg

 •   15

  Lokalförsörjningsplan kultur- och fritidsförvaltningen, 2023-2032

 •   16

  Stipendier och priser 2023

 •   17

  Ekonomisk rapport

 •   18

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   19

  Anmälningsärenden

 •   20

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.