Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Hållbarhet

 •   6

  Förvaltningen informerar

 •   7

  Information om budgetprocessen 2024, med plan 2025-2026

 •   8

  Ansökan investeringsbidrag - 2023

 •   9

  Sammanställning - utbetalda bidrag april 2023

 •   10

  Bidrag verksamhetsutveckling, Tranås ridklubb

 •   11

  Medborgarförslag om tuff-tuff tåg

 •   12

  Hållbar Idrott, idrottsprogram för Tranås kommun

 •   13

  Angående ökad tillgång till isyta, Tranås AIF hockey

 •   14

  Besöksstatistik

 •   15

  Evenemangsöversyn - högtider mm.

 •   16

  Förslag från Tranås konstråd om skulptur vid Berget

 •   17

  Nämndernas arbetsmiljöansvar - info från HR

 •   18

  Årets ledare 2023

 •   19

  Årets förening 2023

 •   20

  Årets ungdomsstipendium 2023

 •   21

  Årets kulturpris 2023

 •   22

  Årets initiativ 2023

 •   23

  Ekonomisk rapport

 •   24

  Samråd - revidering av avfallsföreskrifter för Tranås kommun

 •   25

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   26

  Anmälningsärenden

 •   27

  Övriga frågor

 •   28

  Plats för nästa sammanträde

 •   29

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.