Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Anmälan av jäv

 •   5

  Information om kultur- och fritidsförvaltningens organisation

 •   6

  Information om tillväxtmålen

 •   7

  Information om förvaltningens planer

 •   8

  Biblioteksplan 2023

 •   9

  Ansökan om ekonomiskt stöd till Tranås Storband.

 •   10

  Kultivera ansöker om verksamhetsbidrag för 2023

 •   11

  Nyårsfirande i Tranås kommun

 •   12

  Medborgarförslag om att skapa ett museum över konstnären Torun Bülow-Hübe

 •   13

  Medborgarförslag utedusch/ar i Hätte.

 •   14

  Medborgarförslag om utplacering av bänkar i Malingskog

 •   15

  Medborgarförslag hopptorn Sommens badplats.

 •   16

  Redovisning av delegationsbeslut oktober

 •   17

  Ej avslutade ärenden

 •   18

  Ekonomisk rapport oktober

 •   19

  Rapporter november

 •   20

  Anmälningsärenden

 •   21

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.