Hoppa över navigering
 •   1

  Mötet öppnas

 •   2

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 •   4

  Hållbarhet

 •   5

  Anmälan av jäv

 •   6

  Förvaltningen informerar

 •   7

  Nyårsfirande i Tranås kommun

 •   8

  Biblioteksplan 2024-2026

 •   9

  Kultur- och fritidsnämndens taxor och avgifter 2024

 •   10

  Internkontroll, Beslutsuppföljning 3

 •   11

  Ekonomisk rapport

 •   12

  Anmälningsärenden

 •   13

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   14

  Övriga frågor

 •   15

  Mötet avslutas

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.