Hoppa över navigering

Bygg- och miljönämnden 2024-06-17

Bygg- och miljönämnden
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälan av jäv

 •   4

  Budgetuppföljning

 •   5

  Romanäs 1:6, rivningsföreläggande, bristande underhåll, badhus och brygga

 •   6

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   7

  Planlista

 •   8

  Planprogram för del av Norraby 3:1 (Granelund och Skobo) i Tranås - beslut om planuppdrag

 •   9

  Detaljplan Skruven 2 m.fl. - beslut om samråd

 •   10

  Ändring av detaljplan 0687-P232 i Tranås, Detaljplan för Smörstorp 2:2 och del av Smörstorp 2:1 m.fl. avseende Smörstorp 2:11 - beslut om antagande

 •   11

  Attestförteckning, bygg- och miljönämnden 2024, revidering

 •   12

  Sammanträdesdatum 2025 för bygg- och miljönämnden

 •   13

  Tillfällig delegation till ordförande över sommarperioden

 •   14

  Information från förvaltningen

 •   15

  Meddelanden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.