Hoppa över navigering

Bygg- och miljönämnden 2024-03-26

Bygg- och miljönämnden
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av dagordning

 •   3

  Anmälan av jäv

 •   4

  Budgetuppföljning

 •   5

  Miljöstrategiskt arbete, information

 •   6

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   7

  Planlista

 •   8

  Ändring av detaljplan 0687-P232 i Tranås, Detaljplan för Smörstorp 2:2 och del av Smörstorp 2:1 m.fl., avseende Smörstorp 2:11 - beslut om samråd

 •   9

  Detaljplan för del av Ekmarksberg 1:1 (Parkgården) i Tranås - beslut om samråd

 •   10

  Information om prioritering av detaljplaner

 •   11

  Nytt kvartersnamn för del av Tranåskvarn 1:1

 •   12

  Meddelanden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.