Hoppa över navigering

Bygg- och miljönämnden 2024-04-22

Bygg- och miljönämnden
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av dagordning

 •   3

  Anmälan av jäv

 •   4

  Budgetuppföljning

 •   5

  Planlista

 •   6

  Norraby 3:3 (Norrabynäs), information

 •   7

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   8

  Eken 3, tillbyggnad enbostadshus, inglasat uterum

 •   9

  Nybyggnad garage, sanktionsavgift och bygglov i efterhand

 •   10

  Oberga 4:8, nybyggnad av mindre byggnad och växthus

 •   11

  Plogen 15, nybyggnad container

 •   12

  Fasadändring, föreläggande

 •   13

  Information från förvaltningen

 •   14

  Meddelanden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.