Hoppa över navigering

Bygg- och miljönämnden 2024-02-26

Bygg- och miljönämnden
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av dagordning

 •   3

  Anmälan av jäv

 •   4

  Budgetuppföljning

 •   5

  Norraby 3:30, strandskyddsdispens

 •   6

  Varvestorp 2:1, förhandsbesked, avstyckning samt nybyggnad enbostadshus

 •   7

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   8

  Planlista

 •   9

  Detaljplan för del av Åsvallehult 2:9 m.fl. (Vandrarhemmet Ekbergsparken) i Tranås - beslut om samråd

 •   10

  Detaljplan för Biljarden 14 i Tranås - beslut om planuppdrag

 •   11

  Internkontrollplan 2023, årsredovisning

 •   12

  Behovsutredning 2024-2026

 •   13

  Kontrollplan livsmedel 2024

 •   14

  Tillsyns- och verksamhetsplan miljöbalken 2024-2026

 •   15

  Tillsynsplan plan- och bygglagen 2024

 •   16

  Information från förvaltningen

 •   17

  Meddelanden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.