Hoppa över navigering

Bygg- och miljönämnden 2024-01-29

Bygg- och miljönämnden
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Godkännande av dagordning

 •   3

  Anmälan av jäv

 •   4

  Budgetuppföljning

 •   5

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   6

  Övrarp 2:18, nybyggnad komplementbyggnad, anmälan om icke lovpliktig åtgärd (attefallshus)

 •   7

  Miljöstrategiskt arbete, information

 •   8

  Energi- och klimatrådgivning, uppföljning 2023 och planering 2024

 •   9

  Planlista

 •   10

  Detaljplan del av Tostås 2:1 (Lindelund) i Tranås - beslut om granskning

 •   11

  Information från förvaltningen

 •   12

  Meddelanden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.