Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare samt tidpunkt för justering

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Föregående mötesprotokoll

 •   4

  Förvaltningschefen informerar

 •   5

  Motion från Miljöpartiet om trafiken på Storgatan och en omställningspott

 •   6

  Beläggningsplan 2024

 •   7

  Fråga gällande salt i halkbekämpning

 •   8

  Övriga fråga - nämndernas ansvarsområde gällande koldioxidbudgeten

 •   9

  Detaljplan för del av Åsvallehult 2:9 m.fl. (Vandrarhemmet Ekbergsparken) i Tranås

 •   10

  Medborgarförslag - önskemål om övergångsställe vid busshållplats Björkgatan i Tranås

 •   11

  Medborgarförslag - önskemål om gång- och cykelbana från Tranås längs med väg 131 mot Ödeshög

 •   12

  Investeringsprojekt 2024

 •   13

  Budgetuppföljning januari - februari

 •   14

  Uppföljning av medborgarförslag - våren 2024

 •   15

  Dialogmöte med Trafikverket - beslut om arvode

 •   16

  Meddelanden, information och protokoll

 •   17

  Redovisning av delegationsbeslut

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.