Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av föredragningslista

 •   2

  Val av justerare och justeringsdag

 •   3

  Föregående protokoll

 •   4

  Budget och verksamhetsrapport per sista maj

 •   5

  Åtgärder för budget i balans

 •   6

  Information om socialnämndens Verksamhetsplan 2025

 •   7

  Lokalförsörjningsrapport

 •   8

  Serveringstillstånd Skänninge restaurang & Catering AB

 •   9

  Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift inom äldre och handikappområd

 •   10

  Förvaltningen informerar

 •   11

  Årsredovisning Familjerätten Höglandsförbundet

 •   12

  Ordförande informerar

 •   13

  Anmälningsärenden

 •   14

  Anmälan av delegationsbeslut

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.