Hoppa över navigering
 •   1

  Fastställande av föredragningslista

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Föregående protokoll

 •   5

  Budget och verksamhet 2024, budgetuppföljning per sista mars

 •   6

  Budget och verksamhet 2024 - Åtgärder för budget i balans

 •   7

  Paus

 •   8

  Förnyad rekommendation om Kunskapsbaserad socialtjänst och hälso- och sjukvård

 •   9

  Kommunrevisionens granskning av socialnämnden 2024

 •   10

  Ändamålsenlig organisation för socialtjänsten - remiss från KSAU

 •   11

  Anmälningsärenden

 •   12

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   13

  Information från socialchef

 •   14

  Ordförande informerar

 •   15

  Ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser för barn och unga med allvarlig beteendeproblematik

 •   16

  Delegationer - ny lag om skyddat boende

 •   17

  Lex Sarah, individ- och familjeomsorgen

 •   18

  TILLAGT ÄRENDE kl 11.00 Yttrande till IVO dnr 06008/2023 dnr SN2024/111

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.